5

Америка Ферера, позната ни като Грозната Бети, е всичко друго, но не и грозна в черния си тоалет, с подчертана с колан талия