Кои са петте най-популярни професионални работни позиции в IT сектора?

IT сферата се развива успоредно с технологиите, следователно на пазара на труда се появяват все по-нови и нови работни позиции и длъжностни характеристики, за които преди няколко години дори не бихме си и помислили. За да онагледим тенденциите, ще ви представим обобщение на петте най-търсени типове специалисти в областта на компютрите, информационните системи и програмирането.

Кадри в направление “Дизайн и програмиране на електронни системи

Дизайн и програмиране на електронни системи” е обхватна сфера, в която влизат специалисти, разработващи строго корпоративни устройства и системи в инженерни фирми и учреждения. Тя обхваща всички кадри, които се занимават с развиване на изкуствен интелект, изработка и програмиране на медицинско оборудване, изграждане на устройства и системи в областта на индустриалната и автомобилната електроника, автоматизацията, “Интернет на нещата” (IoT) и други.

Включваме кадрите в тази точка като цялостно професионално направление вместо отделна работна позиция, защото такава е трудно да се дефинира. Същевременно, значението на хората, развиващи се професионално в тази сфера, е огромно. Приносът им за обществото като цяло и генерирането на добавена стойност по проектите, които разработват, са значителни. Спокойно можем да кажем, че в техни ръце се намира бъдещето на целия свят и краят на старото ни технологично съществуване такова, каквото го познаваме.

Софтуерен тестер (QA)

И след абстрактното начало, ще си позволим да се върнем към конкретиката в лицето на една от най-популярните съвременни работни позиции в IT сферата, а именно софтуерното тестване. Т.нар. QA е един от най-преките пътища за професионално навлизане в света на компютрите, защото според мнозина не изисква кой знае какво формално образование, а по-скоро любопитство и усет към материята. Това, плюс доброто заплащане, са основната причина кариерата да бъде толкова предпочитана и търсена.

В какво се изразява работата на един софтуерен тестер? Е, ами да… тества. Готовите разработки на приложения, уебсайтове, бази данни и т.н. имат нужда да бъдат валидирани, преди да се пуснат в реална употреба. Клиентите трябва да са относително сигурни, че получават качествен софтуерен продукт, който ще отговаря на нуждите им, а фирмата изпълнител – че предоставя такъв. Затова и работата на QA е да провери всички функционалности и да прецени доколко реализацията отговаря на поставените задачи, като целият процес се документира в детайли за бъдещи референции.

Софтуерен разработчик (програмист)

Няма как да продължим да изброяваме работни позиции, без да сме споменали най-търсената, а именно програмист. Дали ще сте фронт енд, бек енд или фул стак, професионалното поприще на програмист, работещ с различни езици и технологии, ви гарантира дълъг работен живот и относително висока заплата. Особеността е, че трябва непрекъснато да повишавате квалификацията си и да учите нови неща, за да не се окаже изведнъж, че знанията ви са остарели, а възможностите ви – силно ограничени.

Бизнес анализатор в IT проект

Бизнесът и икономиката намират приложение във всяка една сфера, като IT технологиите не са изключение. Най-честата форма, под която се случва това, е позицията “бизнес анализатор”, която представлява своеобразната връзка между екипа програмисти и тестери, от една страна, и крайния клиент, от друга. Бизнес анализаторът е своеобразен медиатор, който се грижи за това желанията на клиента да стигнат в правилна форма до реализаторите, и обратно. Ролята е важна, защото спестява време и повишава крайната потребителска удовлетвореност.

“Класически” IT специалист

Принтерът в офиса е развален или имате нужда от настройване на сигурна вътрешнофирмена мрежа? Няма проблем, IT специалистите са тук, за да помогнат, прилагайки целия си опит в изграждане на компютърни системи, бази данни и работа с настройване на различни устройства. Макар и една идея “по-остаряла” професия от тази на програмиста, IT-тата ще са винаги на мода, защото докато има упорита офис техника и невежи хора, които работят с нея, те ще са жизнено необходими.