5 съвета за рециклиране на строителните отпадъци

В индустрията всяка година се генерират тонове отпадъци. Всички те водят до замърсяване на околната среда и водите, а това безспорно се отразява и на въздуха, който дишаме. Въпреки тези данни, по-малко от една трета от това количество се рециклира или компостира. До 40% от тези отпадъци са от строителната индустрия и нейното производство на неизползвани строителни материали. Строителните фирми са отговорни за огромното количество отпадъци и правилното изхвърляне на отпадъци на строителните обекти. Голяма част от това количество може да бъде рециклирано или дори използвано повторно. Но е факт, че понякога, след дълъг ден на работа, устойчивостта и грижата за околната среда, както и темата за рециклиране на строителни отпадъци се пренебрегват. Устойчивите строителни практики стават все по-популярни, а планът за управление на отпадъците е полезен не само за строителните компании, но и за околната среда. За щастие рециклирането  на строителни отпадъци вече е по-лесно, ако се обадите на професионалисти, каквито са от Променергомонтаж АД, те ще се погрижат за бързото им извозване и рециклиране.

Дори скромните усилия за по-добро използване на отломките или съществуващите строителни материали могат да направят значителни промени.

Какво се рециклира и как?

В зависимост от това къде се изпълнява един строителен проект, старите и излишните рециклируеми материали могат да включват различни неща.

Зидарията може да се използва за повторна употреба във конструкция на сградата или за раздробяване за направата на пътни основи.

Прозорци, врати и покриви (когато се използват многократно) могат да бъдат в полза за други жилища.

Уреди и принадлежности, включително мивки и вани, ще бъдат полезни за преоборудване на друго място.

Дървесина и дървесни продукти (когато могат да се използват повторно) са идеални за повторна употреба или превръщане в гориво за мулч или биомаса.

Металите могат да бъдат рециклирани за топене и преработка в други продукти.

Ако има обработка на двор, растителността и дърветата могат да бъдат за презасаждане, ако е възможно, или за гориво от биомаса.

Картон и хартия се рециклират за целулоза.

Пластмасови щайги/контейнери, торби също могат да се използват повторно.

Важно е да се каже, че някои материали водят до отрицателно въздействие върху здравето и околната среда, ако просто се изхвърлят на сметището. Например, оловото в контакт с вода прави водата токсична. Гипсокартонът в депата отделя сероводород, който е отровен газ. Ето защо е важно да се обърнете към компания, която ще знае точно какво да направи със строителните отпадъци.

 

Ето няколко съвета за тях:

 

Съвет 1. Използвайте ги обратно в новата сграда

Най-умният начин за рециклиране на строителните отпадъци е да се интегрират обратно в новата сграда или в новата строителна площадка. Част от това може да се случи естествено. При проекти за ремоделиране стените не са непременно разрушени. Те могат просто да бъдат преустроени, преместени или преконфигурирани.

Съвет 2. Изградете нещо ново

Ако има остатъчни материали като дърво, метал или желязо, може да намерите занаятчия, който да ги преработи и да ги превърне в нещо ново. Например няколко дъски ще се преобразят като нова маса или в пейла. Старата ограда може да стане ефектен разделител за стаята, а ненужният шкаф да се превърне в чудесна и уникална етажерка.

Ако има тапети, които са красиви, направете с тях картини в рамки или ги използвайте за облицоване на вътрешността на шкафовете.

Съвет 3. Деконструкция вместо събаряне

Деконструкцията е алтернатива на разрушаването и е известна с това, че е стратегия за повторно използване. Процесът на деконструкция е селективно разглобяване на сграда, парче по парче, за да се запазят материалите и да се елиминират отпадъците. Тези спасени материали могат да се използват повторно и да се трансформират в ценни ресурси, които могат да бъдат продадени на бъдещи строителни проекти.

 

Стандартното разрушаване използва процеса на деконструкция за премахване на ценните материали за многократна употреба. Въпреки това, основната разлика между двете е, че разрушаването има по-малък шанс за възстановяване на материали за многократна употреба, тъй като процесът е фокусиран върху скоростта на изхвърляне на материала, за да бъде възможно най-ефективна.

Изборът на деконструкция преди разрушаването е от полза не само за околната среда – то помага за околната среда чрез намаляване на токсичните замърсители във въздуха, свързани с разрушаването.